Etiketler

!

Gevher Gökçe’nin kişisel fotoğraf arşivinden bir kesit sunan ve farklı kültürlerin mezarlıklarından kareler içeren “Ölülerin Yaşayan Mekânı: Farklı Kültürlerin Mezarlıklarından Kareler” başlıklı sergisi 5-15 Kasım tarihleri arasında AURA İstanbul’un giriş holünde ziyaret edilebilecek.

İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi – AURA İstanbul’un Sertifika Programı kapsamında düzenlediği etkinlikler devam ediyor. AURA İstanbul’un 2017 yılından bugüne herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlediği Cumartesi Aurası disiplinler arası konferans dizisi, 2022 yılı Güz Dönemi itibariyle akademinin Beşiktaş’ta yer alan merkezinde gerçekleşiyor.

Stoneline’ın desteğiyle 5 Kasım Cumartesi günü gerçekleşen Cumartesi Aurası konferansı, “Başlangıçta Sadece Ölüm Vardı Sonra Meksika; Yaşamın ve Yaratmanın Kaynağı Olarak Ölümlülük” başlıklı konuşması ile Gevher Gökçe’yi ağırladı. Aynı tarihte Gökçe’nin “Ölülerin Yaşayan Mekânı: Farklı Kültürlerin Mezarlıklarından Kareler” fotoğraf sergisinin de açılışı gerçekleşti.

Giuseppe Garino’dan “uygarlık, ölülere saygıyla başlar” alıntısını yaparak konuşmasına başlayan Gökçe, farklı kültürlerin ölüm kavramına yaklaşımlarını ve ölümü kabulleniş biçimlerini çeşitli kitaplar, alıntılar, resim ve tasvirler üzerinden örneklendirerek anlattı. Elias Canetti, Emil Cioran ve Octavio Paz’ın ölüme dair görüşlerini karşılaştırdı. Zaman içinde ölüm algısının değişmesinin, ölümün günlük hayattan soyutlanmasına neden olduğuna değindi. Konuşmanın ikinci bölümünde, geçmişten günümüze, Meksika’nın ölümü hayatın bir parçası olarak kabul etmeyi başardığını vurguladı. Diego Rivera, Frida Kahlo ve David Alfaro Siqueiros’un öncülüğünde “Devrimci bir fiesta” gerçekleşmesiyle Meksika’nın kendi kimliğini geri kazanma mücadelesini anlattı.

Fotoğraf sergisi, 15 Kasım Salı gününe kadar hafta içi saat 10.00-18.00 saatleri arasında AURA İstanbul’un giriş holünde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Sergi fotoğrafları: https://we.tl/t-t86mopoysv

Gevher Gökçe hakkında
Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde, lisansüstü eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamladı. Bu kurumda Türk ve İslam Sanatı, Sanat ve Mimarlık Tarihi, Sanat ve Mimarlıkta Temel Kavramlar, Mesleki Temel Eğitim, Uygarlık Tarihi, Türk Mimarlık Tarihi gibi lisans derslerinde görev aldı, İmparatorluktan Cumhuriyete Osmanlıda Batılılaşma lisansüstü dersini, Ölüm Sanat ve Mekân ve Modern Sanat ve Mimaride Primitif ve Gelenekselin İzi seçmeli derslerini yürüttü. Ayrıca, 2011’den 2021’e kadar her yıl, sergi, film gösterimleri, konser ve performanslar da içeren Ölüm Sanat Mekân Sempozyumu’nu düzenledi. Yeditepe Üniversitesi’nde ve Işık Üniversitesi’nde de dersler veren Gökçe, hâlen 2018’de emekli olduğu MSGSÜ’de Ölüm Sanat ve Mekân seçmeli dersinin yürütücüsüdür.

Yayımladıkları: Deniz Feneri İmgesinin Batı Resmindeki İzleri, The Traces of the Lighthouse Image in Western Painting [Yazar] (2010, Sivrice Deniz Feneri Yay.), Ölüm Sanat Mekân 1, Sempozyum Bildirileri Kitabı [Editör] (2011, DAKAM Yay.), Ölüm Sanat Mekân 2, Sempozyum Bildirileri Kitabı [Editör] (2012, DAKAM Yay.), Ölüm Sanat Mekân 3, Sempozyum Bildirileri Kitabı [Editör] (2013, DAKAM Yay.), Ölüm Sanat Mekân 4, Sempozyum Bildirileri Kitabı [Editör] (2014, DAKAM Yay.), Ölüm Sanat Mekân 5, Sempozyum Bildirileri Kitabı, [Editör] (2015, DAKAM Yay.), Bir Seferlik Ölüm, MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 15 [Editör] (Bahar 2017, MSGSÜ Yay.), Bir Seyirlik Ölüm, MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 16 [Editör] (Güz 2017, MSGSÜ Yay.)

İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi – AURA İstanbul hakkında
İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi-AURA İstanbul, uluslararası düzeyde faaliyet göstermek üzere kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir oluşumdur. Akademi, mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj konularıyla ilgilenen konularıyla ilgilenen genç katılımcılara tek yarıyıllık yoğun bir çalışma ortamı sunmaktadır. Kültürel bir üretim biçimi olarak mimarlığın anlaşılması ve araştırılması konularının altını çizerek, yapılı çevrenin sosyal, politik ve ekolojik sistemlerle ilişkileri konularında katılımcıların anlayış ve kavrayışlarını geliştirmeyi hedeflemektedir. Akademi, çeşitli ilgili uzmanlık alanlarını bir arada barındırmayı ve genç katılımcılar için bireysel araştırma konularını keşfedebilecekleri eğitime uygun fiziksel alanları kapsayan bir stüdyo ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Tüm katılımcıların ortak paydası, kentleşmiş bir toplumda gün geçtikçe daha karmaşık hale gelen tasarım ve mekân üretimi konularının etkilerini araştırmak ve keşfetmektir.

You may also like