Etiketler

Trendlerin öncü markası Koton, ilkelerini, uygulamalarını, hedeflerini ve performanslarını yansıtan 2021 Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı. 2022 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) imzacısı olarak iş dünyasında sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik ilkelere taahhüt veren Koton, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne (Women’s Empowerment Principles-WEPs) Türkiye’de imza atan ilk şirketler arasında yer alıyor.

Koton 2040 yılında karbon nötr olmayı hedefliyor

Koton, 2020 yılında yayınladığı Yaşama Saygı Manifestosu ile sürdürülebilirlik çalışmalarını Dünyamıza Saygı, İnsana Saygı, Topluma Saygı ve İşimize Saygı başlıklarında ele alıyor. 2021 Sürdürülebilirlik Raporunda kısa-orta-uzun vadeli hedeflerini de kamuoyuyla paylaşan Koton 2040 yılında Karbon nötr olmayı hedefliyor. 2030 yılına kadar kendi operasyonlarında %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmiş enerji kullanmak, 2030 yılına kadar sürdürülebilir ürünler üzerine çalışacak olan Ar-Ge departmanı kurmak ve 2030’da tüm tedarik zinciri sistemlerini %100 izlenebilir kılmak raporda öne çıkan diğer önemli hedefler. 2023’le birlikte geri dönüştürülmüş ambalaj oranını %15; 2026 yılına kadar da %50 artırma hedefi koyan Koton, yine 2023’le birlikte tek kullanımlık plastik malzeme oranını %15; 2026 yılına kadar tek kullanımlık plastik malzeme oranını %50 azaltmayı ve 2026’da Viskon, Liyosel kullanımının %50’sinin sorumlu kaynaklardan gerçekleştirmeyi hedefliyor. “Yaşama Saygı” ürünlerinin ciro içindeki payını ise her sene %10 artırmayı amaçlıyor.

Koton, dünya üzerinde daha iyi şartlarda pamuk üretmeyi amaçlayan Better Cotton’a üye Türkiye’nin ilk perakende markası. Bu doğrultuda girişime üye oldukları ilk yılda (2020) pamuk içeren tüm ürünlerin %10’unu BC standartlarına uyumlu hale getirdi ve beş sene içinde pamuk içeren ürünlerin %50’sini BC standartlarına uyumlu hale getirmeyi taahhüt ediyor.

Cadde mağazalarındaki enerji tüketimini %54’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden Koton, daha iyi bir gelecek için çalışmalarını sürdürüyor. Son dört yılda gerçekleştirdikleri enerji tasarrufu uygulamaları ile enerji tüketimlerini toplamda %31 düşürdü.

Koton, iklim değişikliğinin en kritik sebeplerinden biri olan sera gazı emisyonlarını azaltma üzerine de çalışıyor. 2021 yılında emisyon salınımını 2020 yılına kıyasla %58 azalttı. 2021 yılında bir önceki yıla göre toplam 3 kat fazla olmak üzere 92.114 kişiye bu konuda farkındalık eğitimleri sağladı.

Son 5 yılda su tüketim değerlerinde %48’lik azaltmayı başaran Koton, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Milli Sporcu ve UNDP Türkiye’nin Sudaki Yaşam Savunucusu Şahika Ercümen ile 2021 yılında hayata geçirdiği Suya Saygı koleksiyonuyla geri dönüştürülmüş polyester, pamuk, akrilik ve pamuk karışımlı kumaşlar kullandı. Suya Saygı Projesi ile 2021 yılında 90 bin adet pet şişenin geri dönüşümü ve 45 milyon litre su tasarrufu sağladı. Koton, Sıfır Atık ilkeleri ile 2021 yılında Genel Müdürlüğünde toplam 115.284 kg, Lojistik Merkezlerinde ise 773.800 kg atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Koton, İnsana Saygı prensibiyle çeşitlilik, kapsayıcılık ve iş hayatında kadınların güçlendirilmesi için inisiyatifler alıyor.

Koton, BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) Türkiye’de imzalayan ilk şirketler arasında yer alıyor. Global düzeyde %52 olmak üzere kadın yönetici ve şirket genelinde kadın çalışan oranı %64. Çalışanlarıyla Koton Desk, EBA platformları üzerinden iletişime geçerek kontrollü bir iş ortamı oluşturuyor.2021 yılında 6.675 çalışanıyla 60.840 kişiye İSG eğitimi sağladı. 11 farklı alanda sağladığı toplam 92.114 kişi*saat eğitim ile çalışanlarının %77,5’ine ulaştı.

Koton, Toplumsal cinsiyet eşitliği projeleri vasıtası ile (Mor Oda Sohbetleri, Eşitiz Projesi, El Emeği Projesi, Ev Kadınları Projesi) kadınların ekonomik hayatta aktif rol almasını sağlayarak ve toplumda farkındalık uyandırarak toplulukları güçlendiriyor.

Koton’un, 2021 yılında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Projelerine toplam 1.345 kişi katılım gösterdi. El Emeği Koleksiyonu ile GAP bölgesindeki kadınlara 2021 yılı sonunda 3,5 milyon TL üzerinde gelir aktardı. 2022 sonu itibarıyla projenin başından bu yana ÇATOMlara yönlendirilen gelir 7,2 milyon TL olarak gerçekleşti. Esnek çalışma saatleri ile ev kadınlarının iş yaşamın kazandırılmasını amaçlayan Koton Ev Kadınları Projesi ile 36 şehirde, 108 Koton mağazasında toplam 208 kadının iş yaşamına girmiş oldu. Tedarikçi ağında kadınların güçlendirilmesi amacıyla Eşitiz projesi hayata geçirildi. 2021 yılında çeşitli bağışlar yoluyla 1 milyon TL üzerinde kurumsal sosyal sorumluluk desteği sağlandı.

Koton Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komite Başkanı Gülden Yılmaz, Koton’un 2021 sürdürülebilirlik raporu hakkında şunları söylüyor: “Sürdürülebilirlik bizim için insanlara, topluma, işimize, dünyaya, doğaya, hayvanlara, tüm canlılara ve kısaca “yaşama saygı duymak” anlamına geliyor. Bu yolculukta en büyük hedefimiz paydaşlarımızla birlikte ilerlerken tüm operasyonlarımızda risklerimizi belirleyip, sürdürülebilir iş stratejimiz doğrultusunda trendleri hızlıca yakalayıp tüm paydaşlarımız özelinde değer yaratmak. Yıllardır iş yapış biçimimize dahil olan sürdürülebilirlik çalışmalarımızı devam ettirirken, başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızı şeffaf ve hesap verebilir şekilde bilgilendirmeyi esas alıyoruz. İlk sürdürülebilirlik raporumuzun mevcut uygulamalarımızı geliştirirken ve gelecek hedeflerimizi belirlerken faydalı bir iletişim kanalı olacağını ön görüyoruz.”

Koton, İnsana, Topluma, Dünyamıza ve İşimize Saygı odağında sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edecek.

You may also like